Årsmøte Skatvalsrevyen 2018

 

Årsmøte i Skatvalsrevyen skjer på Skatval Samfunnshus Torsdag 27. september 2018 kl.19.00

 

Vanlige årsmøtesaker.

 

Saker som skal sendes inn må være styret i hende senest 20.09.18

 

Vel møtt

 

Vi gleder oss til å se og høre dere igjen på revy i 201

 

    

Vi sponser Skatvalsrevyen Ungdom